"לא נסכים לנסיגה מהבטחת שוויון זכויות לנשים שהובטחה במגילת העצמאות" – קואליציית הנשים במפגש בבית הנשיא

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן,  כחלק מקואליציית ארגוני הנשים,  הגיעה היום לבית הנשיא כדי להביע דאגה ומחאה עמוקה מהמהפכה המשפטית והפגיעה הקשה המסתמנת בזכויות נשים. הדברים נאמרו על רקע השפל ההיסטורי בייצוג נשים בממשל הנוכחי, והיעדרן של נשים במגעים המתנהלים בנושא השינויים המשטריים המתוכננים: "עוד טרם שונתה אות אחת בספר החוקים וכבר נשים נפגעו ונפגעות מהיעדר הייצוג, מעצירת חקיקה בתחום האלימות , מהרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, ועוד. באנו להזכיר שאנחנו 51% מהאוכלוסייה וקולנו חייב להישמע".
 
זכינו לקשב רב מצד הנשיא ורעייתו, אשר הקדישו למעלה משעה לשמוע את דברינו.
כפי שהבהרנו, לא נסכים לשמוט את הקרקע מתחת למערכת המשפט ובעיקר מבג"צ שהגן עלינו במהלך השנים. לא נסכים לשום נסיגה מהבטחת שוויון הזכויות לנשים שהובטחה כבר במגילת העצמאות: "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין."
 
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו