מדוע לא ישתתפו נשים באספה הבוחרת רבנים ראשיים

השבוע התקיים דיון נוסף בעתירה של מרכז רקמן לבג"ץ בנושא מינוי נשים לאספה הבוחרת רבנים ראשיים.

אנחנו טוענות שאת מטבע הלשון "רבנים" ניתן לפרש בהקשר של הרכב האספה הבוחרת רבנים ראשיים גם כ"נשות הלכה" – נשים שלמדו הלכה בלימודים גבוהים, נשים המשמשות בתפקיד רבני . "יצאנו אופטימיות מהדיון. בג"ץ היה קשוב ביותר לטענותינו לגבי פירוש באופן שיאפשר לכלול נשים." אומרת עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן שמובילה את העתירה וייצגה בדיון.

בשיתוף עם שרון בריק-דשן, מנכ"לית קולך, 12רבניות ראשונות הגישו תצהירים והביעו את רצונן להתמנות לאסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים, במקומות שמורים ל"רבנים שימנו הרבנים הראשיים לישראל, בהתייעצות עם השר ובאישור הממשלה". סעיף 7 ( 8 ) .
אנחנו מקוות שבית המשפט יתקן את המצב בו אין כמעט ייצוג לנשים באספה הבוחרת רבנים ראשיים ואין בכלל ייצוג לנשים מעולם התורה. לא ניתן להשלים עוד עם מצב שבו נשות הלכה יודרו מעמדות השפעה בממסד הדתי.

 

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו