מושב הוועדה לביעור אפליה נגד נשים (CEDAW) בהשתתפות פרופק רות הלפרין-קדרי

גאות לספר שאת מושב הוועדה לביעור אפליה נגד נשים (CEDAW) בזנבה החודש דיווחה ערב-הסעודית, בפעם השנייה מאז הצטרפה לאמנה, ועשר שנים לאחר הדיווח הראשון.
פרופ' הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן וסגנית יו״ר ועדת האו״ם לביעור אפליה נגד נשים, נטלה חלק פעיל בדיאלוג עם המשלחת הרשמית, בהעלותה שאלות בנוגע לדין השרעי השולט במדינה, ולאפליה הקשה נגד נשים הנובעת משיטת האפוטרופסות על נשים הנוהגת מכוח הדין השרעי.
בראש המשלחת הרשמית עמד ראש מועצת זכויות האדם בערב-הסעודית, אשר עם תום הדיאלוג ניגש לפרופ'-הלפרין-קדרי להודות לה על שאלותיה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו