משפט מבוים

מוצגות כאן חוברות המשפט המבוים המתפרסמות מטעם הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, הפועלת במרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

החוברות מציגות את החומר המשפטי, שהוכן במסגרת המשפט המבוים ע"י הסטודנטים/ות בקליניקה. במסגרת הקליניקה מטפלים הסטודנטים/ות בתיקים שונים של נשים בענייני משפחה, דוגמת תביעות גירושין, תביעות משמורת, תביעות מזונות ותביעות רכושיות. העבודה המעשית, בדומה להתמחות, כוללת הכנת כתבי טענות ועריכת מחקר משפטי, צפייה בדיונים בערכאות משפטיות, השתתפות במפגשים עם לקוחות, כתיבת הצעות חוק, הגשת ניירות עמדה ועוד. שיאה של התוכנית הוא המשפט המבוים.

חוברות המשפט המבוים:

חוברת התשע"א– בשנה זו בחרנו לדון בסוגיית הסכמי קדם הנישואין המיועדים למנוע סרבנות גט במקרה בו ברור שהיחסים עלו על שרטון. מבין ההסכמים הרבים המצויים בשוק נבחר למשפט המבוים "ההסכם לכבוד הדדי". בכדי למנוע סרבנות נוקט ההסכם בדרך של מזונות מוגדלים אשר ידרבנו את הסרבן לחזור בו מסירובו להתגרש. השאלה אשר עמדה במרכז הדיון בשנה זו היא האם ניתן לראות במכשיר המזונות המוגדלים משום חיוב מזונות בהתאם לדין העברי, או שמא מדובר בסטייה כה ניכרת מהדין העברי עד כדי כך שאין מדובר במזונות אלא בקנס הכופה את הבעל לתת גט ובשל כך ייחשב הגט למעושה וכתוצאה מכך ייחשב לבטל.

 

 

 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו