עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן: "יש למנות דיינים שמנסים לפתור סרבנות גט ועגינות".

היום (23.3.22) השתתפה עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן, בדיון משותף לוועדת חוקה והוועדה לקידום מעמד האשה לרגל יום העגונה:

"המסר שלי ליום זה הוא מאוד פשוט וקצר. אנחנו ערב סבב מינויי דייינים. חלק ממי שמכריעים אילו דיינים יבחרו נמצאים בבית הזה. אני פונה אליהם ומבקשת – מנו וקדמו דיינים שמנסים לפתור מקרים של עגינות וסרבנות גט.
בשנים האחרונות אנחנו רואות שני זרמים של דיינים בבתי הדין. יש דיינים שמנסים למצוא פתרונות הלכתיים בכל מצב, שיש להם אומץ ללכת בנתיבים פחות קלים. לעומתם, יש דיינים אחרים שכל הזמן בודקים וחוששים מה יגידו עליהם בציבור החרדי הקיצוני ביותר.
חמור מכך – בגלל ענייני הנראות אנו עדים לתופעה שדיין שפוסק באופן אמיץ ומנומק הלכתית, המערכת כולה מתגייסת לנסות לסכל את פסק הדין והדיין נענש באי קידום (ראו ערך העגונה מצפת). אנחנו עדות לתופעה החמורה של דיינים שפועלים מתוך המערכת כנגד דיינים אחרים שפסקו באופן אמיץ ומצאו פתרון לעגונות.
ראוי שיהיה לדיין את מה שעיניו רואות ולא מה שכתוב עליו ביתד נאמן.
אחזור על המסר שלי – צריך לקדם דיינים שחותרים למציאת פתרונות הלכתיים למסורבות גט ועגונות".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו