עתירה 5676/12

עתירה 5676/12 – בעלה ובועלה

עתירה נגד הנוהג הפסול של בתי הדין הרבניים לחקור אישה ביחס להתנהלותה המינית במהלך הנישואין. מטרת העתירה היא להביא לפסילת הנוהג.

העתירה הוגשה ע"י מרכז צדק לנשים אליה הצטרף מרכז רקמן יחד עם ארגונים נוספים.

לאחר מספר דיונים הורה בג"ץ לבתי הדין להכין הצעה לנוהל חדש ומסודר בנושא. הנוהל נשלח לתגובת העותרות אשר התנגדו לנוסחו ולתוכנו הפוגעניים וביקשו מבית המשפט העליון לפסול את הפרקטיקה הזו לחלוטין.

"לדברי פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן לאחר קבלת פס"ד בעתירה : "העובדה שבג"צ בחר שלא להתערב בסוגיה הינה מצערת לאור עוצמת הפגיעה בזכויות יסוד של נשים. מלבד הפגיעה הקשה בחירות הנישואין ובאוטונומיה של נשים על ידי הכללתן ברשימת "טעוני בירור", עצם הרישום מהווה פגיעה אנושה בכבודן, בפרטיותן ובשמן הטוב. ההנחיות החדשות אינן משנות את המצב הקיים בהקשר זה. הבחירה בפרשנות מרחיבה של איסור הלכתי וגיבוי בפועל לפרשנות זאת על ידי המדינה מחדדת את הצורך ביצירת אלטרנטיבה בישראל לנישואין על פי הדין הדתי"  – פורסם בעיתון הארץ . 

לקריאת פס"ד בעתירה 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו