פרופ' רות הלפרין-קדרי בכתבה באתר "הארץ"

"יש מספיק בעיות בסמכותם של בתי הדין הרבנים, המדירים נשים מעצם טבעם. עכשיו באה הממשלה ומרחיבה זאת למחוזות נוספים"
דברי פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, בכתבה באתר "הארץ" על תמיכת המדינה ביוזמה חדשה המבקשת להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבנים.

היוזמה היא טיוטת תקנה הקובעת כי: "במקרה בו הצדדים מסכימים על כך, בתי דין לממונות משמשים פורום חלופי ליישוב סכסוכים אזרחים־עסקיים באמצעות יישום המשפט העברי". תקנה זו מצטרפת להצעת החוק של ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב, להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים לתחומים אזרחיים (ראו בכתבה התייחסות לנייר העמדה של מרכז רקמן על הצעת חוק זו).

לכתבה המלאה, לחצו כאן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו