פרופ' רות הלפרין-קדרי: "בתחום הקריטי ביותר בחייה של אשה – תחום הנישואין והגירושין – אנחנו המדינה המערבית היחידה בה קיימת עדיין אפליה משפטית ממוסדת מכוח החוק".

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן בראיון למדור "עזרת נשים" בשבתון – השבועון לציבור הדתי.

בנושא ישראל לעומת העולם במעמד האישה ובשוויון מגדרי, אומרת פרופ' הלפרין:

" אם ננסה להעריך את המצב בישראל מתוך הפרספקטיבה הכלל-עולמית, המסקנה תהיה שאנחנו באיזשהו מקום באמצע. אבל אם ניקח את המדינות המפותחות כקנה-מידה להשוואה, שהרי כך אנחנו מעדיפים לראות את עצמנו – כדמוקרטיה מערבית, אז המסקנה תהיה הרבה פחות מעודדת.
גם במדדים אמפיריים של ייצוג בחיים הציבוריים, פערי שכר, רווחה ובטחון סוציאלי ועוד – אנחנו נופלים מן הממוצע … בתחום הקריטי ביותר בחייה של אשה – תחום הנישואין והגירושין – אנחנו המדינה המערבית היחידה בה קיימת עדיין אפליה משפטית ממוסדת מכוח החוק. מדינת ישראל משמרת בחוק את השליטה המשפטית בתחום זה לדינים הדתיים, אשר כולם מעניקים יתרון משפטי לגבר על פני האשה".
 
 
 
 
 
 
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו