צוות הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה הפועלת מטעם מרכז רקמן לקידום מעמד האשה שמחה לפתוח את שנת הלימודים תשע״ו בימי האוריינטציה המסורתיים ומברכת את הסטודנטיות והסטודנטים, דור העתיד של עורכי הדין, בברכת שנה טובה, שנת עשייה ושינוי חברתי

אורי

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו