צו הגנה בפיקוח אלקטרוני אושר בקריאה ראשונה

 
חשוב לציין שהצעת החוק הממשלתית הנוכחית כוללת את האפשרות לבקש פיקוח אלקטרוני גם בהליך אזרחי – סעיף שמרכז רקמן דרש בתוקף לכלול. הצעת החוק הממשלתית מבוססת על הצעה שמרכז רקמן ניסח והוגשה ע"י חה"כ קרן ברק כבר ביוני 2021.
 
הניסיון מראה שצווי הגנה ללא פיקוח אלקטרוני הם כלי מוגבל מאוד ביכולת למנוע את המשך האלימות.
היכולת לפקח באופן אלקטרוני על מי שהוצא נגדו צו הגנה תגדיל את ההרתעה, תתרום להצלת חייהם של נשים וילדים הנמאים בסיכון גבוה ותאפשר לחלקם המשך חיים ללא הצורך להתנתק מסביבתם ולעבור למקלט.
 
עם זאת אומרת עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן:
"פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה הוא חשוב, אך אינו מספיק. אנו מקוות שהוא יהיה אחד משורה של רחבה של צעדים שיתנו מענה למציאות הכואבת של האלימות המתגברת ושל גל הרציחות בשבועות האחרונים. פתרונות נקודתיים לא מספקים תשובה הולמת. רק חקיקה נרחבת ע"פ מפת דרכים מלאה לפעולה מסונכרנת והוליסטית בכל המישורים, כגון זו המפורטת באמנת איסטנבול, שכבר הוכיחה את עצמה במדינות אחרות, יכולה לסייע".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו