ראיון עם עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן – שיקולים לקביעת טובת הילד

בתגובה לפסיקת בית הדין הרבני להעביר ילדים מחזקת אמם ולבטל את הסדרי הראייה איתה מכיוון שהפסיקה לשמור מצוות אומרת עו"ד קרן הורוביץ מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האשה:

"קיימת מגמה מדאיגה בבתי הדין של התעלמות מפסיקת בית המשפט העליון שמורה כי אין מקום להכניס שיקולים דתיים בעת דיון על טובת הילד" ומוסיפה "יש לחתור לדין אזרחי אחיד בכל הסוגיות הנלוות לענייני גירושין – מזונות, משמורת ורכוש. דין שיצור ודאות בזירה הכאוטית של גירושין בישראל".

להקשבה לראיון:

ראיון רדיו -טובת הילד עפי בית הדין הרבני

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו