יום האשה 2020 מוסף הארץ תמונה ערוכה

תפקידן החברתי של נשים לאורך ההיסטוריה – פרופ' רות הלפרין קדרי בכתבה במוסף מיוחד של "הארץ" לרגל יום האשה 2020

"… לפי תיאוריות מסוימות, עם התגלות תפקידו של הזכר בתהליך הרבייה, אבדו הנשים את מעמדן הרם כמי שיוצרות לבדן את החיים והצורך להבטיח את המשכיות השושלת הזכרית הוא שהביא לשעבודן…לאורך כל אותן אלפי השנים התפתחו מערכות המשפט בדרך ששירתה את שעבודן של הנשים לבעליהן והבטיחה את שליטת הבעלים עליהן. נשים נשואות היו חסרות כל כשירות משפטית ונשללה מהן הזכות להיות בעלות רכוש או קניין פרטי כלשהו, מה שהביא לתלות כלכלית מוחלטת שלהן בבעליהן. יחד עם המאבק על זכות הבחירה נאבקו נשות הפמיניזם של הגל הראשון – ביחד עם קומץ גברים – גם על ביטול כל אותם חוקים  מפלים והסדרים משפטיים ששימרו את כפיפותן של הנשים ואת מעמדן הנחות". פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר – אילן בכתבתו של שחר בן פורת ב"הארץ".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו