1.7.16 – חלופת מרכז רקמן לחזקת הגיל הרך

אז מה נשים באמת רוצות?
"מה החלופה של מרכז רקמן לחזקת הגיל הרך?" שואלים אותנו.
עמדתנו היא כי על מנת להשיג את המטרות החברתיות של הגברת השוויון באחריות ההורית עד גיל 4, יש להשאיר את חזקת הגיל הרך על כנה.
בד בבד, כדי למנוע את הפגיעות שייצור ביטול מוחלט של חזקת הגיל הרך, יש להמיר את החזקה עבור ילדים מעל גיל 4 בחזקה משפטית חלופית – חזקה הקובעת כי שמירה בקירוב של חלוקת הזמן בין ההורים קודם הפירוד לתקופה שלאחר הפירוד, מגשימה את טובת הילד.
זהו כלל ברור, המאפשר הכרעה קלה ללא צורך במומחים אלא על סמך נתוני העבר, מונע סחטנות בהליכי הגירושין, משקף את חיי השיתוף של בני הזוג ערב הגירושין ומתאים למציאות החברתית הקיימת בישראל, לפיה נשים עדיין נושאות בעיקר הנטל של גידול הילדים.
 
לקריאת נייר העמדה המלא של מרכז רקמן:
https://rackmancenter.com/wp-content/uploads/2011/11/presumption_preschool_jan_2016.pdf
לקריאת כתבתה של עו"ד קרן גרינבלט על חזקת הגיל הרך:
http://www.ha-makom.co.il/post/doar-keren-greenblatt

נייר עמדה - הצעה חלופית + קרן גרינבלט

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו