12.7.17: השבוע, ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן ועו"ד קרן הורוביץ השתתפו בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת בנושא הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה.

הדיון התקיים בעקבות תכנון המועצה להשכלה גבוהה לפתוח מסלולים נפרדים בתוכניות לימוד מרכזיות באוניברסיטאות.

אנו סבורות כי הפרדה כאמור הינה פסולה מעיקרה, וכי להפרדה זו עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית בכלל ועל היחס לנשים בפרט.

ההפרדה המוצעת פוגעת בזכותן של הנשים לכבוד ולשוויון, מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה, אינה משקפת בהכרח את עמדת הציבור החרדי, אינה מידתית ובעיקר עלולה לתת לגיטימציה להפליה נוספת של נשים.

אנחנו חושבות שאין לתת לתופעות הדרת הנשים מהמרחב הציבורי בכלל והפרדה בין נשים וגברים בפרט, שמתרחבות בשנים האחרונות, להישקל בהחלטות גופים ממשלתיים כמו המל"ג.

לקריאת נייר העמדה בנושא, לחצו כאן. 

דיון הפרדה מגדרית באקדמיה

דיון הפרדה מגדרית באקדמיה 2

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו