18.7.16: דיון בכנסת והפגנה למען שינוי אמיתי בחוק המזונות

 

הבוקר התקיימו דיון בכנסת והפגנה של קואליציית המזונות למען ביטול קיזוז מזונות ילדים מביטוח לאומי. הדיון וההפגנה נגעו להצעת החוק הממשלתית של שר הרווחה, המתיימרת לשפר את המצב, ולקזז פחות דמי מזונות מילדים שאמהותיהם עובדות, כשבפועל השיפור הוא קוסמטי בלבד.

על מנת לממן את השיפור-לכאורה – כוללת בתוכה הצעת החוק פגיעה חלופית באותן אמהות, עד לגובה עלות שיפור תנאי הקיזוז, כך שבפועל לא השתפרו תנאיהן.

קואליציית המזונות, שמרכז רקמן חבר בה, קוראת לשר הרווחה למצוא פתרון אמיתי שיפתור את המצוקה של אמהות חד הוריות שילדיהן לא מקבלים מזונות מאבותיהם. קיזוז דמי המזונות החלופיים שמתקבלים מביטוח לאומי, על חשבון הכנסתה של האם אף במקרים שהיא נמוכה למדי – מוכרח להיפסק. הדרך למימון הפסקת הקיזוז לא יכולה להיות באמצעות פגיעה נפרדת באותן אמהות.

 

 

collage

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו