2.8.16: קריאה למינוי מנהלת לרשות לשוויון מגדרי וכינוס הוועדה המייעצת של הרשות.

תפקיד הרשות לשוויון מגדרי הוא: "לקדם שוויון בין נשים וגברים בישראל, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האשה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים, לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות." (חוק הרשות לקידום מעמד האשה)
 
לצערנו, זה מספר חודשים לא מונתה לרשות מנהלת, וזה זמן רב לא כונסה הוועדה המייעצת של הרשות.
מרכז רקמן, יחד עם ארגוני נשים נוספים, פנו במכתב אל השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל, בבקשה כי תפעל להפחת רוח חיים מחודשת בגוף חשוב זה ותמנה בהקדם מנהלת וועדה מייעצת לרשות.
 
אנו מקווים כי השרה תיענה לבקשתנו.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו