על עגינות וסרבנות גט – לקראת יום העגונה 

 השבוע, בתענית אסתר, חל יום העגונה. ביום הזה ליבנו עם נשים רבות – עגונות ומסורבות גט – ברחבי מדינת ישראל, אך גם בעולם היהודי כולו, אשר אינן יכולות להשתחרר מכבלי נישואיהן ולצאת לחופשי. מספרן של העגונות ומסורבות הגט אינו ידוע והוא נובע מההגדרה השונה שניתנת למונחים אלו (שכמו תמיד, נקבעת על ידי בעלי אינטרסים באומדן) […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו