יום העגונה עצוב שיהיה לך! כל אישה יהודייה באשר את… כן, אנחנו מגדר הנשים אמנם חצי מהאוכלוסייה, אך זה לא מונע מכל אחת מאיתנו להיות בקבוצת הסיכון של מסורבות הגט.

המציאות המשפטית בישראל מקנה לבעל את הכוח הבלעדי להתיר את קשר הנישואין ע"י מתן גט. מכיוון שכל אישה הרוצה את ההכרה של מדינת ישראל בגירושיה חייבת לעבור דרך מוסד הרבנות, גם אם לא התחתנת דרך המוסדות הרשמיים – לא תוכלי להיחלץ מהמילכוד. הבעל יכול לנצל את הכוח שניתן בידיו כרצונו: אפשרויות הסחיטה הן אין סופיות […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו