התשע"ח 2018 – המשפט המבוים של מרכז רקמן

המשפט המבוים עסק השנה בשאלה : כיצד משפיעה הזכות לשילוב בחינוך הילד על הזכות למזונות – האם ניתן לחייב הורה במסגרת חינוכית לילד עם מוגבלות (חינוך מיוחד/שילוב) ובעלויות הכרוכות בכך. המשפט התקיים בשיתוף פעולה עם הקליניקה לסיוע לאנשים עם מוגבלות. בית המשפט דן בתביעתה של אם לשלב את בתה, שהיא ילדה עם מוגבלות, במסגרת חינוכית […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו