"נשים ומשפחה בישראל 2020" – דו שנתון סטטיסטי חדש של מרכז רקמן

"נשים ומשפחה בישראל 2020" דו שנתון סטטיסטי שעורך ומפרסם מרכז רקמן לקידום מעמד האשה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן מציג כמה מגמות מדאיגות, ביניהן: ירידה במספר הנשים שמקבלות דמי מזונות מהביטוח הלאומי – למרות העלייה בשיעור הגירושין והעלייה בשיעור העוני בקרב אמהות עצמאיות. עלייה במספר הילדים שמוצאים מהבית למסגרות חירום (כולל על רקע קונפליקט הורי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו