בית המשפט חייב להתחשב באלימות בעת קביעת הסדרי משמורת – טור דעה של עו"ד קרן הורוביץ

בימים הקרובים תעלה לדיון בוועדת שרים הצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – מניעת פגיעה בקטין ע"י חשיפתו להורה אלים), התשפ"ב – 2021, (פ 2585/24). את ההצעה, שנוסחה במרכז רקמן, מובילות חה"כ נעמה לזימי, חה"כ מיכל רוזין וח"כים נוספים.  עו"ד קרן הורוביץ, מסבירה בטור דעה,שפורסם בעיתון הארץ , מדוע חייב בית המשפט להתחשב באלימות […]