הכנס השנתי ה-19 של מרכז רקמן בענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל

בחודש שעבר (10 במאי 2022)  התקיים הכנס השנתי ה-19 של מרכז רקמן לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל. נושא הכנס השנה היה: לקראת חשיבה מחודשת של יחסי הורים וילדים – מעבר לשניט ושיפמן. בדברי הפתיחה ציינה פרופ' רות הלפרין-קדרי כי נושא הכנס מהווה קריאה להתבוננות פרגמטית במציאות עצמה, בחיים עצמם. המודלים הקיימים הם תאורטיים, למשל,  "הפרדה […]

הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 60

כמה מפסקי הדין בגליון 60 של הדין והדיין עוסקים בין היתר בסוגיות הקשורות לסדרי הדין בבית הדין הרבני. חידוש בתחום זה מופיע בפסק הדין הראשון. דייני בית הדין הגדול מצטטים בו פסק דין קודם ובו נקבע כי כלל אין מקום להליך של סתירת דין בבית הדין הגדול. מדיוק בלשון התקנה העוסקת בכך, מסיקים הדיינים כי […]

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו