הצלחנו! אושר חוק הפיקוח האלקטרוני על מי שהוצא נגדו צו הגנה. עכשיו צריך לדאוג ליישום.

הצלחה משמעותית למאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, הכנסת אשרה את החוק לאכיפת צו הגנה באמצעות איזוק אלקטרוני. עכשיו צריך לדאוג ליישום.   לאחר מאמצים רבים ועבודה ממושכת של מרכז רקמן ושל ארגוני נשים נוספים במשך קרוב ל – 10 שנים, הכנסת אשרה היום את חוק הפיקוח האלקטרוני על אדם שהוצא נגדו צו הגנה. אנחנו […]