6.6.17: היום מרכז רקמן ערך באוניברסיטת בר-אילן מפגש בנושא: "הסכמי קדם נישואין – הלכה למעשה".

המפגש התקיים בהנחיית פרופ' רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן, ונכחו בו נציגי מרכז רקמן, חברות קואליציית עיקר ועוד.
בעקבות התופעה המבורכת בשנים האחרונות, שיותר ויותר זוגות מעוניינים לחתום על הסכמי קדם נישואין, ראינו חשיבות בדיון בנוסחים השונים של ההסכמים ובאפשרויות השונות שהם מציבים.

 

תמונה הסכם קדם נישואין 6 תמונה הסכם קדם נישואין 7 תמונה הסכם קדם נישואין 8 תמונה הסכם קדם נישואין 9

תמונה הסכם קדם נישואין 5

תמונה מפגש הסכם קדם נישואין תמונה מפגש הסכם דקם נישואין 4 תמונה מפגש הסכם קדם נישואין 3 תמונה מפגש קדם נישואין2

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו