8.6.17: ד"ר גלית שאול ביום עיון בנושא: "גירושין בישראל 2017 – בין תמורות למסורת"

בתאריך 6.6.17 ד"ר גלית שאול – מנכ"לית מרכז רקמן השתתפה ביום עיון בנושא: "גירושין בישראל 2017 – בין תמורות למסורת" במכללה האקדמית ספיר.

ד"ר גלית שאול דיברה בפאנל שדן בסוגיות של שוויון בגירושין ועסקה בנושא מזונות ילדים מביטוח לאומי. בין דבריה טענה כי ההגבלות שיוצרות התקנות הקובעות את החזר מזונות הילדים מביטוח לאומי והמתחשבות בהכנסת האישה, מייצרות בפועל חסם תעסוקתי.
בדרך זו פוגעת המדיניות הממשלתית במטרת החוק – בשוויון שהחוק מנסה לייצר – בניסיונו להגן על ילדים שאבותיהם אינם משלמים דמי מזונות.
בהקשר זה פועל מרכז רקמן כחלק מהקואליציה להבטחת תשלום דמי מזונות ילדים.

תודה לארגון ״יד לאשה״, מכללת ספיר ודר׳ אורית גן על הכנס המעניין.

תמונה יום עיון בספיר 3 תמונה יום עיון בספיר 4 תמונה יום עיון בספיר 5 תמונה יום עיון בספיר2

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו