9.8.17: מרכז רקמן מקיים יום עיון בעקבות פסק הדין בעניין משמורת פיזית משותפת

בע"ם 919/15 (פורסם ביום 19.7.17) שעסק בעניינם של ילדים המצויים במשמורת פיזית משותפת, הביא דרך חדשה לקביעת מזונות ילדים. בעקבות השפעתו הרבה, מרכז רקמן מקיים יום עיון בנושא, בו נדון ביישומו של פסק הדין בערכות הדיוניות וכן בנושאים נוספים הנובעים מפסק הדין.

יום העיון יתקיים ביום ראשון י"ב באלול תשע"ז 3.9.17 ( בניין מס' 404) באודיטוריום ע"ש מינץ, אוניברסיטת בר-אילן.

לו"ז יום העיון:
16:00-16:15 – התכנסות
16:50-18:20 – מושב ראשון: קביעות, גבולות ומגבלות של הלכת בע"ם 919/15.
18:30-20:00 – מושב שני: בע"ם 919/15 באספקלריה של זירת הגירושין בישראל.
יום העיון יתקיים בהנחיית ד"ר גלית שאול, מנכ"לית מרכז רקמן.

להרשמה, לחצו על הקישור.
ללו"ז המלא ולפרטים נוספים מצורפת ההזמנה.

הזמנה ליון עיון על פסק דין

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו