ההליך

מדובר בהליך גירושין בו צוות מומחים, עורכי דין ואנשי טיפול, מסייע לצדדים לסיים את הנישואין באופן מקצועי, לא פוגעני וכזה שיאפשר המשך שיתוף פעולה בעתיד בין ההורים בנוגע לילדיהם משותפים. הצוות המקצועי מורכב משני עורכי דין (עורך/ת דין לכל צד), יועצי נישואין (אחד משותף או אחד לכל צד – עו"ס, מטפלים משפחתיים, פסיכולוגים) וכן יועצי ילדים ו/או יועצים פיננסיים במידת הצורך. שילוב עורכי הדין והיועצים בתהליך מספק הגנה משפטית ותמיכה רגשית לכל אחד מן הצדדים.

ההליך מבוסס על הסכם כתוב בין בני הזוג ואנשי הצוות ("הסכם השתתפות") בו מתחייבים כולם לפעול לגיבוש הסכם מחוץ לכותלי בית המשפט. במקרה של הפסקת ההליך על ידי אחד הצדדים, עורכי הדין מחויבים לא לייצג את הצדדים בהליך משפטי. כך כולם מסורים להשגת הסכם ולמציאת פתרונות המספקים את צרכי שני הצדדים.

הצוות הרב מקצועי יוצר הליך יסודי, יעיל ותומך למשפחה, תוך מתן מענה כולל לצרכים הרגשיים, ההוריים, המשפטיים והכלכליים. התהליך מהווה מסגרת תומכת ובטוחה ועל כן סיכויי הצלחתו גבוהים ביותר.

הקמת התחום במרכז רקמן

עו"ד עדי רז תהיה אחראית על פיתוח התחום של גירושין בשיתוף פעולה במסגרת המרכז, לרבות הקמת "קבוצת רקמן לגירושין בשיתוף פעולה", ליווי מחקרי, שיתוף פעולה עם בית הספר לעבודה סוציאלית ושיתוף פעולה עם משרד הרווחה, לצורך קידום התחום הן במסגרת מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות והן ביחידות הסיוע הסמוכות לבתי המשפט.

כיום, עוה"ד בקליניקה (עדי רז, אסנת קרפלוס ושי זילברברג) עברו את ההכשרה ומטפלים בתיקים במסגרת הליך גירושין בשיתוף פעולה מול עו"ד חיצוניים והתוצאות נראות בשטח.

בפרקטיקה קיימות קבוצות של אנשי מקצוע החוברים יחד ומעניקים את המענה ההוליסטי.

הרעיון הוא בניית מערך של עו"ד, הן מתוך הקליניקה והן עו"ד חיצוניים, וכן יועצים מקצועיים (רו"ח, יועצי נישואין, מומחי ילדים), שיתנו מענה כולל למשפחה המתגרשת.

בנוסף, ננסה ליצור קבוצות עבודה חדשות (בנוסף לאלו הקיימות כיום בארץ, פרטיות וציבוריות), תוך התמקדות במגזרים שונים (למשל, המגזר החרדי ואף המגזר הערבי-ישראלי), מתוך רצון לתת מענה נכון ואיכותי, תוך הבנה מלאה של צרכי אותה קבוצה.

עו"ד עדי רז לוקחת חלק אף בהובלת הועד המנהל של הפורום הארצי בהתהוות של גירושין בשיתוף פעולה.

לאור העובדה שההליך הנו חדשני בישראל, קיים הכרח בהסדרתו, לרבות קביעת סטנדרטים שיהלמו את הסטנדרטים העולמיים (של ארגון ה- IACP), תוך התאמתם לשיטת המשפט הישראלית, ובהתחשב בבעייתיות הנובעת מן המערכת הדואלית של דיני המשפחה בישראל.

יעד עיקרי, המתבקש מעצם ניהול התחום בתוך מוסד אקדמי, הנו מחקר וליווי התפתחות המודל במגזר הציבורי והפרטי. לאור העובדה שהליך הגירושין בשיתוף פעולה עודנו בחיתוליו בארץ, יש הכרח בליווי מחקרי והשוואתי, הן לצורכי לימוד והן לצורכי קידום הפרקטיקה.

קישור לאתר הIACP – גירושין בשיתוף פעולה – עולמי www.collaborativepractice.com