האם קצבת נכות של ילדה תקוזז מדמי המזונות שמשלם האב? מה פסק בית הדין?

בגיליון 65 של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן, מופיע פסק דין מעניין.

אב ביקש לקזז מדמי המזונות את סכום קצבת הנכות שהילדה היתה זכאית לה.
 
מה פסק בית הדין?
 
המקרה:
במסגרת הסכם הגירושין נקבע כי האב ישלם עבור מזונות שני ילדיו סך של 3,900 ש"ח לחודש ובנוסף, סך של 100 ש"ח בגין הוצאות רפואיות חריגות וחינוך. לאחר שההסכם אושר, בתם הקטינה של הצדדים חלתה והוכרה ע"י הביטוח הלאומי כזכאית לקצבת נכות. הקצבה שולמה במשך שנתיים לאם. האב הגיש לביה"ד בקשה להפחתה יחסית של המזונות.
 
מה פסק בית הדין?
החלטת ביה״ד הסתמכה על פסקי דין קודמים ועל חוקים. שם נקבע כי קצבת נכות לקטינים משולמת להורה המשמורן. בנוסף לכך, ניתנה הרשות המפורשת של המחוקק לנצל את הכנסות הקטין מקצבתו לצרכי משק הבית המשפחתי. לכן, האם נהגה כדין כאשר עשתה שימוש בקצבת הנכות לצרכי בני הבית. אין מקום להורות כי עליה להשיב למפרע סכומים אלו או אחרים לאב.
לקריאה נוספת על פסה"ד הזה ואחרים – גיליון 65 (ינואר 2024) של "הדין והדיין".
להצטרפות לרשימת התפוצה לקבלת "הדין והדיין" באופן שוטף במייל לחצו על הקישור.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו