הדין והדיין-פסקי דין רבניים בנושאי משפחה-גיליון 65

גיליון 65 (ינואר 2024) של "הדין והדיין" – פסקי דין רבניים בנושאי משפחה יצא לאור.

שורות אלה נכתבות בעת שהלחימה ברצועת עזה עדיין בעיצומה. הטרגדיה
הקשה שחוו מדינת ישראל ותושביה עוד תוסיף ללוות אותנו זמן רב
והשפעתה העצומה מורגשת בכל תחומי החיים. מובן שגם השיפוט הרבני
בישראל מושפע מן המצב, כפי שניתן לראות בפסה"ד הראשון בגליון זה.
בימים האחרונים אף התפרסם כי לאור המצב הקים נשיא בית הדין הגדול,
הרב דוד לאו, הרכב ייחודי לדיון בתקנתן של עגונות שהוא יעמוד בראשו,
וזאת על פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 8א לחוק הדיינים.

בגיליון מופיעים פסקי דין בנושאים: סדרי דין, ילדים, רכוש ועילות גירושין.

לקריאת גיליון 65 של "הדין והדיין" פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, בהוצאת מרכז רקמן.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו