הדרת נשות הלכה מהאספה הבוחרת אינה פתרון לבעיית מינוי הרבנים הראשיים

בדיון התברר שהמשרד לשירותי דת, באופן גלוי לגמרי, מתכוון לסכל ולמנוע מינוי נשות הלכה כנציגות בחלק הרבני של האספה הבוחרת. כאמור, בניגוד לפסיקת בג"ץ.
בינתיים, מינוי הרבנים הראשיים לישראל ממשיך להתעכב.
כדי לזרז את המינוי, הוצע, בדיון היום, לוותר כליל על הסעיף של "רבנים שימנו הרבנים הראשיים" תחתיו יש לשקול מינוי נשים בעלות השכלה תורנית. במילים אחרות – נשים בעלות השכלה תורנית ישארו בחוץ (בניגוד לפסיקת בג"ץ) ולא יפריעו למינוי הרבנים הראשיים. כאילו שזו הסיבה העיקרית לעיכוב כרגע.
מרכז רקמן התנגד נחרצות להצעה הזו.
עו"ד קרן הורוביץ, מנכ"לית מרכז רקמן: "המשרד לשירותי דת פועל בכל הכח ובאופן גלוי לחלוטין למנוע מינוי נשים בעלות השכלה תורנית לאספה הבוחרת רבנים ראשיים – בניגוד לפסיקת בג"ץ. לא ניתן לקבל מצב בו הפרה מכוונת של פסיקת בג"ץ שכל כולה נועדה כדי להדיר נשות הלכה תתקבל כפתרון לגיטמי לבעיית מינוי רבנים ראשיים."
החלטת השופטים: ב- 7 ביולי יצטרכו המשיבים לעדכן האם עלה בידם למנות ממלאי מקום לרבנים הראשיים. אם לא יצליחו יודיעו מה לעמדתם יש לעשות.
 
את מרכז רקמן ייצגו: עו"ד ורד בר, עו"ד שי זילברברג.
 

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו