הצעת חוק ההוצאה לפועל – ביטול הגבלת רישיון נהיגה – חייבי מזונות

היום (19-1-22) השתתפנו בדיון בתיקון להצעת חוק הוצאה לפועל שהתקיים בוועדת חוקה.

למה לנו, במרכז רקמן, זה חשוב?

הצעת החוק מבקשת לבטל את הסמכות להגביל את רישיון הנהיגה של חייבים. 

בנוסח ההצעה שתידון, באופן מפתיע, ובניגוד למה שפורסם בתזכיר, אין החרגה של חוב מזונות. 

כלומר – לא ניתן יהיה להפעיל סנקציה ולהגביל את רישיון הנהיגה של חייבי מזונות.

ברור לכולם שתשלומי מזונות מהווים חלק עיקרי ממקורות הקיום של ילדים.

גם המחוקק מכיר בכך שחוב מזונות הוא ייחודי ושונה בחשיבותו משאר החובות שגובה ההוצאה לפועל, והוא אכן הוחרג גם במקרים אחרים.

אז למה לא כאן?

מובן לנו כי בחלק מהמקרים מדובר בקושי כלכלי אמיתי לעמוד בתשלומים. למרות זאת אסור לתת אישור לתרבות אי תשלום מזונות. ביטול האפשרות להגביל את הרישיון של החייבים מהווה אישור שכזה.

הגבלת רישיון  נהיגה היא כלי אפקטיבי. ב – 2013  דווחה רשות האכיפה והגבייה על גידול בשיעור הגבייה – חלק ממנו הודות להגבלת רישון נהיגה.

אנחנו מבקשות להחריג את תשלומי המזונות מהצעת החוק כפי שהוצע בתזכיר ובהצעת החוק פ/2612/24 של חה"כ נעמה לזימי.

העברנו לוועדה את נייר העמדה של מרכז רקמן בנושא תיקון להצעת חוק ההוצאה לפועל (ביטול הגבלת רישיון נהיגה).

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו