לא לרישיון נשק ללא בדיקת אלימות במשפחה

לא לרישיון נשק ללא מעורבות הרווחה לבדיקת רקע של אלימות במשפחה

 
מרכז רקמן שלח פניה לשר הרווחה, יעקב מרגי,  בנושא הצורך הדחוף בהסדרת מעמדו ותפקידו של משרד הרווחה והביטחון החברתי כגורם מייעץ בהליך מתן רישיון לנשיאת נשק פרטי.
 
בחודש אוקטובר השנה אושרו תקנות המרחיבות את מעגל הזכאים לרישיון נשק.
במצב הנוכחי נשק יכול להגיע לידיים הלא מתאימות ולגרום לעלייה מסוכנת במקרי אלימות ובכללם אלימות במשפחה.
 
גם מבקר המדינה וגם וועדת רונן הצביעו על ליקויים בממשק שבין המשטרה לרווחה בהליך מתן רישיונות נשק והמליצו לתקנם.
ההמלצות מעולם לא יושמו ואין כל שינוי בחקיקה. הכשלים שעליהם הצביע מבקר המדינה לא רק שלא תוקנו אלא רק החריפו עם הרחבת התקנות באוקטובר האחרון.
אנחנו חוזרות ומדגישות:
משרד הרווחה הוא גורם קריטי והכרחי לקיומו של הליך תקין לרישוי כלי ירייה. חוסר מעורבות של משרד הרווחה בתהליך הרישוי, בהכרח, יוביל לבסוף לתוצאות מצערות משום שהדרך להגעת הנשק לידיים לא נכונות – היא קצרה.
המחויבות המוטלת על משרד הרווחה כמי שאמון בין היתר על הגנה וסיוע לקהילה ומשפחות שמצויות במשבר ובפרט במעגל האלימות במשפחה, מחייבת יצירת מנגנון סדור שבו משרד הרווחה יפעל באופן פרו-אקטיבי כבר מהשלבים הראשונים והמקדמיים של בחינת הבקשות לקבל נשק פרטי.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו