מינוי נשים לתפקיד "מסדרות קידושין"

בשבוע שעבר עתר מרכז רקמן לקידום מעמד האשה לבג"צ בבקשה למתן צווים על תנאי לשר לשירותי דת ולרבנות הראשית לישראל המורים להם להסביר מדוע נאסר על נשים להתמנות לתפקיד "מסדרת קידושין" (עורך טקס הקידושין) ובנוסף להסביר מדוע לא נקבעים קריטריונים למינוי נשים לתפקיד זה.
עפ"י ההלכה היהודית טקס חופה וקידושין אינו חייב להיערך ע"י גברים מכיוון שמדובר בתפקיד בעל אופי פיקוחי בדומה למשגיח/ת כשרות, תפקיד לגביו נקבע לפני שנים אחדות כי אין מניעה שנשים ישמשו בו (בג"צ 4780/13).

חשוב להבהיר–
"מסדר קידושין" הינו תפקיד מנהלי, שאינו דתי ואינו שיפוטי לכן אין מניעה הלכתית מנשים למלא אותו.
עיקרון השוויון החל בישראל מחייב את הרבנות ואת משרד הדתות להכיר בנשים שעומדות בקריטריונים הנדרשים כמוסמכות למלא את התפקיד.
אי מתן אישור לנשים העומדות בדרישות לערוך חופה וקידושין מהווה פגיעה בחופש העיסוק שלהן.
ע"י כך שאינם קובעים קריטריונים בהן תוכלנה נשים לעמוד לא ממלאים משרד הדתות והרבנות הראשית את חובתם לייצוג הולם.
פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן : " מערכת הנישואין והגירושין בישראל מפלה נשים לרעה החל מהדין ההלכתי החל עליהן וכלה בדומיננטיות הגברית המאפיינת את בתי הדין הרבניים. על רקע זה סירובה של הרבנות הראשית לקבוע קריטריונים שיאפשרו להכיר בנשים כ"מסדרות קידושין" מהווה אפליה נוספת ופסולה ופגיעה בחובת הייצוג ההולם. מהפיכת הפמיניזם הדתי שהחלה כבר לפני שנות דור היא אחד התהליכים המבורכים והחשובים ביותר בעולם היהודי ובציבוריות הישראלית, ואנו מצפות מבג״צ שיושיט יד למבקשות לקדם את מקומן של הנשים בעולם הדתי מתוכו פנימה".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו