קבוצות תמיכה, בשפות שונות, בצ'אט, לנשים פרודות/גרושות/בהליכי פרידה מגירושין

בימים אלה ניתן לקבל תמיכה גם מרחוק
אל תישארי לבד, הצטרפי לקבוצה והרגישי את הכח של ה"ביחד"
קבוצות תמיכה דיגיטליות "ממשיכות בדרך"
לנשים פרודות/גרושות/בתהליכי פרידה מזוגיות
• השיחות מתנהלות בצ'אט (טקסט) אנונימי
• 10 מפגשים
• קבוצות קטנות של 7 משתתפות ומנחה
• ניתן להשתתף דרך מחשב או טלפון נייד
• עלות סמלית
 
לדוברות ערבית – 
 
בימי שלישי בין השעות 20:00-21:00
 
קבוצות לדוברות עברית :
ימי שישי בין השעות 09:00-10:00
ימי ראשון בין השעות 20:00-21:00
קבוצה לדוברות צרפתית:
 
ימי ראשון, בשעות 20:00-21:00
לפרטים נוספים:
Rackman.Center@biu.ac.il
gilit.inbar-kimchi@biu.ac.il

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו