התשע"ט 2019 – המשפט המבוים של מרכז רקמן

בחודש יוני השנה, קיימה הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה הפועלת במסגרת מרכז רקמן, משפט מבוים שכותרתו: "מתגרשים – ומה עכשיו?" צעדים ראשונים בגירושין. המשפט המבוים דן בהליכים מקדמיים הנדונים בין צדדים, אשר להכרעות במסגרתם, יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על המשך ניהול התיק.

שתי סוגיות נדונו על ידי הרכב השופטים המכובד:

  1. בקשת האשה למימון ההליכים המשפטיים, לאור אי מסוגלותה הכלכלית לנהלם ללא סיוע.
  2. בקשת הבעל להורות על הסדר נסטינג ("קינון"), לפיה כל אחד מההורים ישהה עם הילדים, מחצית מהזמן, בדירה המשותפת בה התגוררו יחדיו, וההורה האחר יעזוב בימים אלו את הדירה.

המשפט המבוים נערך בפני הרכב שופטים מכובד אשר מנה את כב' השופט (בדימוס) בן ציון גרינברגר, מבית המשפט המחוזי ירושלים, כב' השופט יחזקאל אליהו, מבית המשפט לענייני משפחה תל אביב, וכב' השופטת ענבל קצב-קרן, מבית המשפט לענייני משפחה, חיפה.

הנחייה מקצועית: עו"ד שלי פיירשטיין-טייאר ועו"ד שלומית בקרמן-אפרתי.

אחראית אקדמית: פרופ' רות הלפרין קדרי, יועץ מקצועי: עו"ד יוסי מנדלסון.

מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה: עו"ד עדי רז.

סייעו והשתתפו עורכי הדין של התכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה: עו"ד אוסנת פרינץ ועו"ד שי זילברברג.

הכרעה: בבקשה למימון ההליכים, הדגיש בית המשפט את חשיבות זכות הייצוג כמרכיב עיקרי בזכות הגישה לערכאות. ההרכב המכובד פסק לטובת האשה, תוך שציין כי סכומים אלו יקוזזו בסוף ההליך מן הסכום אשר לו תהא זכאית האשה, חלקה ברכוש המשותף.

את הבקשה להסדר קינון דחו השופטים מנימוקים של מערכת יחסים לקויה בין ההורים, קיבוע מערכת יחסים שאינה בהכרח טובת הקטינים לרבות פיתוח ציפיות שווא על ידי הקטינים, פגיעה בקניינה של האשה, פגיעה בפרטיות, חוסר תו"ל לאור קיומה של תביעה לפירוק השיתוף בדירה והיעדר יתרון כלכלי.

קישור להחלטות השופטים:

https://rackmancenter.com/?post_type=ocw_pdf&p=8597&preview=true

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו